วันพระประจำเดือน พฤศจิกายน
วันที่ชาวพุทธเข้าวัดปฏิบัติธรรม

Table 'pmschool_db.calendaractivity' doesn't exist